نحن صامدون

در جمهوری اسلامی، هرجا که قرار گرفتید.همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است. امام خامنه ای

بهمن 92
14 پست
دی 92
18 پست
آمریکا
1 پست
مقاومت
3 پست
اتحاد
2 پست
خدا
1 پست
ایران
1 پست
اسراییل
3 پست
صهیونیست
1 پست
بهائیان
1 پست
هاشمی
1 پست
یارانه
1 پست
انحصار
1 پست
اصل_44
1 پست
نماز
4 پست
اخلاق
3 پست
مساجد
3 پست
بسم_الله
1 پست
تیمبرلند
1 پست
timberland
1 پست
ظریف
1 پست
هسته_ای
1 پست
محبت
1 پست
شهدا
1 پست
صدقه
1 پست
شیعه
3 پست
مناجات
1 پست
قطیفی
1 پست
حلال
1 پست
شهوات
1 پست
کمال
1 پست
وحدت
2 پست
سنی
1 پست
هیات
1 پست
توطئه
1 پست
وهن_مذهب
1 پست